Vývoj štěněte a jeho výchova

6 fází vývoje štěněte. Poznejte, kterou prožívá vaše štěňátko. Je to ještě miminko, nebo už divoký puberťák?

Vývoj štěněte a jeho výchova

6 fází vývoje štěněte. Poznejte, kterou prožívá vaše štěňátko. Je to ještě miminko, nebo už divoký puberťák?

Od narození...

Výchova psa začíná prakticky od jeho narození. V prvních týdnech života zastává výchovu fena – matka (a sourozenci z vrhu). V desátém týdnu života, kdy štěně zpravidla opouští matku a jde do nového domova, přebírá odpovědnost za výchovu (a později i výcvik) člověk.

6 Fází vývoje štěněte

1. Vegetativní fáze  (od narození do 2. týdne)

Štěně je slepé, hluché, živí se mlékem a převážně spí.

1. fáze - vegetativní - je hlavně o spánku, mlíčku a blízkosti maminky.


2. Přechodné období (kolem 10. dne života)

Štěněti se otvírají očka, začíná se plazit a stavět na nožky. Prozkoumává své bezprostřední okolí – tzn. matku, sourozence a porodní bednu.


3. Socializační fáze a tzv. vtiskávání   (3. - 7. týden života)

Toto období se dále dělí na dvě dílčí fáze.


První (raná) socializační fáze kolem 4. týdnu života

U štěněte dochází k rychlému vývoji. Stává se z něj pes. Začíná si uvědomovat, jaký je druh, kdo je člověk, kdo jsou kámoši (třeba kočka, papoušek...), všechny živé bytosti, s nimiž přichází denně do styku, spojuje štěně v jedno – rodina. Tento proces se nazývá „vtiskávání“ a pro další život psa je nezbytně nutné, aby štěně touto fází prošlo řádně a se vším všudy. Pokud se tak nestane, v pozdějším věku může pes reagovat bázlivě až agresivně, ať už vůči lidem, tak i jiným zvířatům (včetně jiných psů). Dost často je toto viditelné u psů, kteří byli do matky odebráni příliš brzy a proces vtiskávání byl tak násilně přerušen.

Druhá (raná) socializační fáze

Štěně se začíná detailněji seznamovat s okolím. Říkává se, že štěňata v tomto období začínají „prozkoumávat svět“. Všechno ochutnávají, začínají větší šarvátky mezi sourozenci atd. Vše, s čím se v tomto období štěně seznámí, pak chápe, jako běžnou součást života, a to jak pozitiva, tak negativa. U negativních zážitků dejte pozor. V pozdějším věku by takové zkušenosti mohly natropit pěknou paseku. Například – pokud získá štěně v tomto období špatnou zkušenost s velkým psem, do budoucna pro něj může být kontakt s velkými psy velmi traumatizující, a to bez ohledu na to, jak přátelsky se k němu budou jiní psi chovat. Spadne-li štěně do strouhy s vodou, může si na celý život přivodit panickou hrůzu z vody. Odbourat takový problém bývá pak velmi obtížné, někdy i nemožné.

Poznávání a ochutnávačky všeho, co jde (i nejde ukousnout). Blízkost, hry i první šarvátky se sourozenci.


3. Socializační fáze (7. týden - 12. týdnů)


Štěně se dále učí, jak se správně chovat k ostatním psům a k lidem, osvojuje si základní sociální návyky. V tomto období se také vydává do nového domova, kde se pro něj člověk stává kamarádem ke hře i hlavním životním průvodcem.

Proces učení pokračuje. Pes si osvojuje návyky na různé zvuky a situace, které jsou běžné pro život. Získává tak dobré i špatné zkušenosti. Dobrou zkušenost si štěně uloží do paměti a bude ji později vnímat jako normální život. Bohužel, ke stejné paměťové fixaci dochází i v případě špatné zkušenosti (a takovou situaci si pes zpravidla zafixuje hlouběji než tu dobrou). Proto je potřeba mít štěně pod dohledem vždy a všude.

Člověk se stává kamarádem ke hře i životním průvodcem.


4. Fáze sociálního uspořádání (uspořádání jak v rodině, tak v životě), kolem 4. měsíce věku


Štěně se seznamuje s pravidly rodiny, začíná zkoušet, co projde, co ne, kam až může zajít a kde jsou ty pověstné hranice. Začíná se projevovat jeho sebevědomí, temperament, osobnost i základní předpoklady k jeho budoucím schopnostem a dovednostem. Například projevuje zvýšený zájem o kořist – pes bude pravděpodobně dobrý lovec nebo obranář.


5. Fáze uspořádání rodiny – kolem 5. měsíce věku psa


V této fázi se ukáže, zda pes pochopil, jaké hranice člověk stanovil a jak se má v lidském světě chovat. Pes v tomto věku zkouší, co člověk „vydrží“, zda jsou ty stanovené hranice opravdu tak striktní, nebo jestli člověk nakonec ustoupí. Ke své rodině si buduje vztah, pevný vztah. Ovšem specifickou pevnou vazbu si pes vybuduje zpravidla k jednomu členu rodiny.

6. Puberta – kolem 6. měsíce až do roku života psa


Pes i fena dospívají. Psi začínají při močení zvedat zadní packu, u fen se objevuje první hárání. Zkrátka se psem i fenou začínají "mlátit hormony".😊
V psí pubertě se pozná, jak moc pevný vztah mezi člověkem a psem doopravdy vznikl. Jak pilně se člověk věnoval začátku výcviku a jaké základy výcviku položil.

Jsou dvě možnosti, jak se puberta může vyvíjet. Buď jí pes projde celkem klidně, nebo ze něj stane náladové a neposlušné zvíře, které najednou „zapomíná“ i skvěle naučené povely.

Důležité je psímu puberťákovi neustupovat a ve výcviku nepolevovat. Pokud dáte psovi povel a ten ho lajdácky ignoruje, nesmíte nad takovou situací mávnout rukou - „…a tak si dělej, co chceš“. Později by vám takový přístup mohl pěkně zavařit. Tedy nepolevujte. Naopak. Puberťáka je vhodné zaměstnat ještě dvakrát tolik.

Ne nadarmo se přece říká: "Co se v mládí naučíš ... " :)