Zabiják psů tetanus: Jak ho rozpoznáme a jaká je prevence?

Zabiják psů tetanus: Jak ho rozpoznáme a jaká je prevence?

Přestože tetanus není běžnou nemocí psů, mohou jim onemocnět. Rozhodně stojí za to, umět tuto vážnou nemoc rozpoznat, můžeme tak totiž psovi zachránit život. Speciální pozor bychom měli dávat na štěňátka. Stejně jako u lidí je záchranou očkování.

Co je tetanus

Toto onemocnění způsobuje bakterie zvaná Clostiridum tetani, přesněji toxin, který tato bakterie produkuje. Toxin se nazývá Tetanospazmin, který je nervovým jedem, brání uvolnění svalového stahu a tak dochází ke ztuhlosti. Touto nemocí se mohou nakazit všechna teplokrevná zvířata. Nejcitlivější k této infekci je člověk, kůň, ovce a králík. U psů a koček dochází k onemocnění spíše zřídka. To však neznamená, že se s nimi nesetkáme.

Jak dochází k nakažení

Clostiridum tetani se většinou nachází v půdě a v trusu zdravých býložravců, skotu i koní. K nakažení u psů dochází přes otevřenou ránu. Může přitom jít například o ránu po vypadlém zubu při výměně mléčného chrupu. Právě v období přezubování (mezi 4 – 8 měsíci), kdy štěňata všechno okusují, dochází k nejčastějším přenosům bakterie. Baterie Clostiridum tetani je "anaerobní", tedy žije jen bez přístupu kyslíku. (Takže rána musí být dost hluboká, aby k nákaze došlo. Povrchových ran se onemocnění tedy netýká.)

Příznaky

První příznaky se obvykle objevují 5 – 18 dní od průniku bakterie do organismu. Platí, že čím dále je zranění od mozku, tím je delší inkubační doba. Pokud se zranění nachází na hlavě, dochází k prvním příznakům již do 48 hodin. Mezi hlavní symptomy patří svalová ztuhlost, která se projevuje topornou chůzí (později již pes není schopen žádného pohybu), dále pozorujeme stáhnuté ústní koutky, zapadlé oči, sevřené čelisti a uši stažené dozadu. Zvíře má problémy se sliněním a v důsledku svalové ztuhlosti leží na boku a hlavu má zakloněnou dozadu.

Léčba

Jako první pomoc se aplikuje protitetanové sérum, které má za úkol neutralizovat toxin, aby nepronikal do mozku. Dále se podávají antibiotika, aby se zamezilo množení bakterie. Pokud je viditelné zranění, je také potřeba ho důkladně vyčistit. Podávají se také léky, ke zmírnění křečí. Postižený by měl být na tmavém a klidném místě. Důležitá je také aplikace nitrožilní výživy. Čím dříve začneme s léčbou, tím je větší šance na záchranu zvířete. U pacientů, kteří již nejsou schopni chůze je šance již velmi malá. Bohužel i při včasném zahájení léčby často toto onemocnění končí úhynem zvířete.

Prevence

Jedinou prevencí proti tomuto onemocnění je vakcinace. Doporučuje se u zvířat, která jsou často v kontaktu s hospodářskými zvířaty nebo u loveckých psů, kteří se pohybují kolem orné půdy. Vhodné je také například pro záchranářské psy, kteří se pohybují v záplavových oblastech. Toto onemocnění je přenosné i na člověka, ale v České republice se proti této nemoci očkuje.